Dokumenti

Godišnji plan i izvješća

Javna - jednostavna nabava

 

ZAKONI

 • Zakon o sportu
 • Zakon o udrugama
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Zakon o sportskoj inspekciji
 • Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima
 • Zakon o volonterstvu
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • Opća uredba o zaštiti podataka

 

PODZAKONSKI AKTI

 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
 • Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne stipendije i nagradama za sportska ostvarenja
 • Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
 • Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu

 

NACIONALNI PROGRAM SPORTA 2019-2026