O nama

Zajednica sportskih udruga Grada Vukovara

Zajednica sportskih udruga Grada Vukovara krovna je udruga u sustavu sporta grada Vukovara. Zajednica djeluje od 08. siječnja 1998. godine zbog potrebe ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu na području grada Vukovara. U Zajednicu se dobrovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja i u vezi sa sportom. Djelovanje Zajednice utvrđeno je člancima 48. i 75. Zakona o sportu i odredbama njezinog Statuta. Zadaće Zajednice, kao neizostavnog dijela sustava sporta u Republici Hrvatskoj, su usklađivanje aktivnosti članova, poticanje i promicanje sporta u skladu s aktima strateškog planiranja i drugim strateškim dokumentima donesenim na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, objedinjavanje i usklađivanje sportskih programa, predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara i njegovo provođenje, skrb o kategoriziranim sportašima, utvrđivanje načina ostvarivanja prava sportaša, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za pripremu sportaša za olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, suradnja u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, promicanje stručnog rada u sportu, edukacija, informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima, edukacija sportaša o antidopingu, sprječavanje negativnih pojava u sportu, skrb o javnim sportskim građevinama koje su joj povjerene na upravljanje, ostali poslovi propisani općim aktima. S obzirom na prijenos sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu, Zajednica je dužna doznačavati sredstva korisnicima i provoditi kontrolu namjenske potrošnje sredstava iz Programa te izvještavati Grad Vukovar o izvršenju Programa i utrošku sredstava u propisanim rokovima.

Ciljevi Zajednice su da svojim djelovanjem pridonosi:

 1. razvitku i promicanju sporta na području Grada Vukovara,
 2. poticanju svekolikog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,
 3. razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko – rekreacijskih aktivnosti građana te sporta osoba s invaliditetom i gluhih osoba,
 4. usklađenom obavljanju sportskih djelatnosti i provođenju zajedničkih sportskih programa te ostvarivanju javnih potreba u sportu grada Vukovara,
 5. sveukupnom materijalnom razvoju sporta na području grada Vukovara,
 6. širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta,
 7. upravljanju sportskim objektima

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica obavlja sljedeće djelatnosti i zadaće:

 1. utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području grada Vukovara
 2. usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta i sa Strategijom razvoja sporta grada Vukovara, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti
 3. obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa sporta i Strategije razvoja sporta Grada Vukovara, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta
 4. objedinjuje i usklađuje sportske programe
 5. predlaže i provodi program javnih potreba u sportu grada Vukovara
 6. prati dodjelu sredstava i način njihova korištenja,
 7. prosljeđuje financijska sredstva članicama Zajednice iz programa javnih potreba usportu na žiro račun svake članice, po dobivanju dotacija od strane grada Vukovara, temeljem sklopljenog ugovora o namjenskom korištenju sredstava
 1. skrbi o kategoriziranim sportašima
 2. utvrđuje načine ostvarivanja prava sportaša
 3. sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu sportaša za olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja
 4. surađuje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: HOO), Hrvatskog paraolimpijskog odbora (dalje u tekstu: HPO) i Hrvatskog sportskog saveza gluhih (dalje u tekstu: HSSG)
 5. sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša,
 6. sudjeluje u promicanju i unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih kadrova u sportu
 7. educiranje, informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima
 8. educiranje sportaša o antidopingu
 9. poduzimanje aktivnosti za sprječavanje negativnih pojava u sportu, posebno za sprječavanje nasilja u sportu i kršenja prava djece
 1. skrbi o namjeni i korištenju javnih sportskih građevina koje su povjerene na upravljanje
 2. obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima HOO i ovim Statutom

Skupštinu Zajednice čine po jedan predstavnik Punopravne, Pridružene i Privremene članica Zajednice, a koje članice biraju iz svojih tijela upravljanja. Samo Punopravne i Pridružene članice imaju pravo glasa. Članovi Skupštine i njihovi predstavnici (zamjenici) su:

 • Mladen Krkljuš – Aeroklub “Borovo” (zamjenik: Josip Gudurić)
 • Siniša Jonjić – Atletski klub “Maraton” Vukovar (zamjenik: Domagoj Šeremet i Stjepan Jelica)
 • Ivona Vrebac – Atletski klub “Vukovar” (zamjenik: Danijel Lovrinović)
 • Dražen Luketić – Boćarski klub “Borovo” (zamjenik: Vlado Šterc i Sven Luketić)
 • Damir Sovar – Boćarski klub “Dunav” Sotin (zamjenik: Borislav Vukojević i Branko Pranjić)
 • Robert Knežević – Boćarski klub “Mitnica” (zamjenik: Đuro Levačić i Ivan Boras)
 • Mijo Lozančić – Boćarski klub “Trpinjska cesta” (zamjenik: Krunoslav Pinjuh)
 • Nikola Volarević – Boksački klub “Borovo” (zamjenik: Dinko Volarević)
 • Anica Paun Jarallah – Gimnastički klub “Vukovar” (zamjenik: Đorđe Stojšić i Bosiljka Stojšić)
 • Josip Vučković – Hrvatski nogometni klub “Lipovača” (zamjenik: Drago Bačani)
 • Antun Karaula – Hrvatski nogometni klub “Mitnica”
 • Vedran Barošević – Hrvatski nogometni klub “Radnički” (zamjenik: Predrag Čolić)
 • Ivan Štrek – Hrvatski nogometni klub “Vukovar 1991”
 • Ivan Polhert – Hrvatski rukometni klub “Borovo”
 • Luka Kolar – Hrvatski veslački klub “Vukovar” (zamjenik: Zvonimir Tvorek)
 • Igor Mihelić – Hrvatsko planinarsko društvo “Vučedol”
 • Jurica Matanović – Karate klub “Vukovar 91” (zamjenik: Anita Ključik i Igor Štalmajer)
 • Milan Kordić – Klub dizača utega “Vukovar” (zamjenik: Ana Crnjac)
 • Slavko Bačić – Klub odbojke na pijesku „Vukovar“ (zamjenik: Saša Banovak i Igor Franjić)
 • Denis Zeko – Konjički klub “Dunavski raj” (zamjenik: Mirna Šarić i Mile Tomljenović)
 • Amir Delić – Košarkaški klub “Borovo” (zamjenik: Gordan Vuković)
 • Đuro Gregurević – Kuglački klub “Vodovod grada Vukovara”
 • Antonio Komadina – Malonogometni klub “Primus”
 • Saša Popin – Nogometna škola “Vuteks Sloga” (zamjenik: Saša Berarević)
 • Aleksandar Lončar – Nogometni klub “Vuteks – Sloga” (zamjenik: Dragoslav Zorić)
 • Zlatko Vrančić – Nogometno središte Vukovar (zamjenik: Marko Purić)
 • Ante Stjepanović – Pikado klub „Vukovar“ (zamjenik: Dragana Ličina)
 • Ivan Koščević – Plivački klub “Vukovar” (zamjenik: Jelena Stojadinović)
 • Željko Đitko – Powerlifting klub “Adamas” (zamjenik: Ana Maslov)
 • Josip Crnjac – Sinanju shin do “Vukovarski sokol” (zamjenik: Antun Ferinac)
 • Mladen Kosanović – Stolnoteniski klub “Vukovar 91”
 • Robert Mataušek – Streljački klub “Grič – 7” (zamjenik: Marijan Kovač)
 • Sanja Konjević – Šahovski klub „Codeasy“ Vukovar
 • Damir Mutapčić – Šahovski klub “Vukovar 91” (zamjenik: Ilija Mutapčić)
 • Boris Molnar – Športski nogometni klub “Dunav” Sotin (zamjenik: Davor Kolarić)
 • Željko Pištelek – Športsko ribolovna udruga “Borovo naselje 91” (zamjenik: Ivan Mijatović)
 • Darko Turkalj – Športsko ribolovna udruga “Dea sport” (zamjenik: Deni Turkalj, Anita Turkalj)
 • Vinko Rezo – Športsko ribolovna udruga “Ribić” (zamjenik: Dejan Selak i Đorđe Utvić)
 • Andrej Jelečki – Taijiquan wushu klub “Vukovar” (zamjenik: Marko Jelečki i Romana Uglješić)
 • Davorin Peti – Tenis klub ” Vukovar ” (zamjenik: Domagoj Soldo)
 • Dario Kefer – Tenis klub “Mitnica” (zamjenik: Slobodan Mitrović i Aleksandar Petrović)
 • Zdravko Jakovac – Udruga branitelja i građana “Victoria” (zamjenik: Dražen Milić i Lidija Piljaš)
 • Dalibor Bičanić – Udruga kineziologa grada Vukovara (zamjenik: Đorđe Maksimović i Filipina Gluhaković)
 • Zlatko Zaoborni – Udruga kluba sjedeće odbojke “Vukovar” (zamjenik: Ivan Pivić)
 • Ivana Azenić Dubravčić – Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” (zamjenik: Ivona Hrgić)
 • Lidija Augustinović – Udruga za sport i rekreaciju “Top sport” (zamjenik: Katica Pivić)
 • Ivica Šuvak – Vaterpolo klub “Vukovar” (zamjenik: Željko Troha)
 • Vladan Gora – Vukovarski triatlon klub (zamjenik: Marko Kunac)
 • Saša Piljaš – Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar (zamjenik: Mario Sljepčević, Ivan Jakubovski i Dalibor Hladik)
 • Marijeta Majer – Ženski odbojkaški klub “Enna” Vukovar (zamjenik: Rade Šekuljica)
 • Jovana Bačić Beljić – Ženski rukometni klub “Vukovar” (zamjenik: Đurđijana Ostojić)

1. Ivan Polhert, predsjednik – Hrvatski rukometni klub „Borovo“
2. Nikola Volarević, član – Boksački klub „Borovo“
3. Đorđe Stojšić, član – Gimnastički klub „Vukovar“
4. Marijeta Majer, član – Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar
5. Ivica Šuvak, član – Vaterpolo klub „Vukovar“
6. Zlatko Vrančić, član – Nogometno središte Vukovar
7. Lidija Augustinović, član – Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“

1. Miroslav Ištuk, predsjednik
2. Gordan Gotal, član
3. Zlatko Dominiković, član

1. Branko Pranjić
2. Dalibor Bičanić
3. Gordan Vuković