GIMNASTIČKI KLUB VUKOVAR

Naziv

GIMNASTIČKI KLUB VUKOVAR

OIB: 43483149543

Obratite se

Adresa: Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar

Kontakt telefon: +385 91 3050 775

Kontakt email: gimnastika.vu@gmail.com

Kontakt osobe

Ankica Paun Jarallah – predsjednica

Đorđe Stojšić – dopredsjednik

Bosiljka Stojšić – tajnica

O nama

Treninzi sportske gimnastike za rekreativne i natjecateljske grupe, tjelovježba za sve dobne skupine, organizacija i provedba obrazovnih i edukativnih aktivnosti kao i poučavanje u području sporta, rekreacije i gimnastike 

Cilj je povećati stupanj osviještenosti stanovnika grada Vukovara i Vukovarsko-Srijemske županije o dobrobiti tjelesnog vježbanja u svim dobnim skupinama.

Poseban cilj je kroz bavljenje sportom-gimnastikom, razvijati i jačati olimpijski duh, poticati razumijevanje i toleranciju.

Podijeli: