UZOSIO „GOLUBICA“ VUKOVAR

Naziv

UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM „GOLUBICA“ VUKOVAR

OIB: 83735047367

Obratite se

Adresa: Kolodvorska 18, 32010 Vukovar

Kontakt broj: +385 32 417 700, +385 98 9671 407

Kontakt email: golubica@uzosio-golubica.com

Kontakt osobe

Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur., predsjednica

Ivone Hrgić, univ.bacc.act.soc., tajnica

O nama

Ciljevi Udruge su:

 • poboljšanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjima i njihovih obitelji,
 • poticanje i podržavanje ostvarivanja ustavom zajamčenih prava osoba s invaliditetom,
 • razvoj socijalnih usluga utemeljenih na životu u zajednici,
 • organiziranje pružanja međusobne pomoći članovima na području grada Vukovara i Vukovarsko – srijemske županije.


Radi ostvarivanja ciljeva Udruga djeluje na slijedećim područjima: socijalna djelatnost, ljudska prava, demokratska politička kultura, gospodarstvo.

Udruga ostvaruje ciljeve utvrđene Statutom kroz sljedeće djelatnosti:

 1. socijalna djelatnost:-socijalna pomoć i podrška – pomoć i podrška osobama s invaliditetom
  • socijalne usluge – savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, pomoć (asistencija) pri uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja, boravak (poludnevni, cjelodnevni ili povremeni), organizirano stanovanje, stručna pomoć i podrška, organiziranje slobodnih aktivnosti, skraćeni boravak, igraonice, klubovi, radionice, osobna asistencija, pružanje pomoći i podrške u vlastitom domu i zajednici;
  • humanitarna pomoć – ostale djelatnosti humanitarne pomoći – pomoć osobama s invaliditetom
  • poticanje unapređivanja kvalitete života osoba s intelektualnim oštećenjem u obitelji i društvu te pokretanje i predlaganje za to potrebnih projekata;
  • organiziranje savjetovanja i informiranje roditelja/skrbnika i obitelji osoba s intelektualnim oštećenjem o zakonskim pravima i mogućnostima;
  • predlaganje i suradnja sa nadležnim tijelima za izmjene i dopune postojećih ili donošenje novih propisa i mjera u korist osoba s intelektualnim oštećenjima i njihovih obitelji;
  • ustrojavanje tima za prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizacije, te razvijanje stanovanja i zapošljavanja uz podršku;

 2. ljudska prava: suzbijanje i zaštita od diskriminacije – zaštita prava osoba s invaliditetom, promicanje poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom

 3. demokratska politička kultura: volonterstvo – promicanje i razvoj volonterstva

 4. gospodarstvo: socijalno poduzetništvo – promicanje i razvoj socijalnog poduzetništva, organiziranje radnih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjem

 5. obavljanje i drugih djelatnosti koje mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva Udruge.
Podijeli: