Održano polaganje jahaćih licenci za 10 mladih jahača

Na terenima Dunavskog raja 10 jahača konjičkog kluba je polagalo i steklo jahaću dozvolu. Jahaća dozvola prvi je korak u sportskom životu jahača koja im omogućuje aktivaciju u konjičkim sportovima. Konjički klub je obučio  mlade jahaće zahvaljujući projektima koji se provode uz potporu ministarstava, Grada Vukovara i Zajednice športskih udruga grada Vukovara, što nam je omogućilo privlačenje, obuku i zadržavanje mladih u konjičkom sportu.

Mlade jahače na terenu su podržali i predstavnici Grada predvođeni pročelnikom UO za društvene djelatnosti, g. Josipom Palošem.

Podijeli: