Javni poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša 2023. godine u gradu Vukovaru

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša 2023. godine u gradu Vukovaru

JAVNI POZIV
za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša
2023. godine u gradu Vukovaru

Članak 1.

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša 2023. godine u gradu Vukovaru.

Članak 2.

U izboru za najuspješnije pojedince i kolektive mogu sudjelovati samo članice Zajednice. Prijedlog za izbor najuspješnijih pojedinaca i kolektiva članica Zajednice podnosi u pismenom obliku uz obrazloženje koje sadrži sportska postignuća pojedinca ili kolektiva u 2023. godini.

Za najuspješnije u jednoj kalendarskoj godini izabiru se i proglašavaju sportaši/ce u sljedećim kategorijama priznanja:

1. najuspješniji sportaš;
2. najuspješnija sportašica;
3. pesperktivni sportaš;
4. pesperktivna sportašica;
5. najuspješniji sportski kolektiv;
6. Nagrada „Danijel Rehak“.

Prijedlog kandidata treba sadržavati osnovne podatke o kandidatu, stupanj natjecanja u kojemu su postignuti rezultati i kratak životopis.

Članak 3.

Obrazac prijave prijedloga kandidata za naslov “Sportaš godine” sa obrazloženjem, svaka članica Zajednice, dostavlja Zajednici elektronskim putem na e-mail: natjecaj@zsugv.hr .

Rok za dostavu prijedloga kandidata za priznanje “Sportaš 2023. godine” je 08. siječnja 2024. godine.

Članak 4.

Odluku o izboru i proglašenju najuspješnijih donosi Izvršni odbor Zajednice, sukladno Pravilniku o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša godine u gradu Vukovaru (URBROJ: 168/23 od 22. rujna 2023.) koji je sastavni dio ovog poziva.

Proglašenje najuspješnijih i dodjela priznanja održati se na svečanosti „Sportaš godine“, odnosno na svečanoj skupštini.

Izvršni odbor

URBROJ: 412/23
U Vukovaru, 22. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privitak:
Obrazac prijave prijedloga kandidata

Podijeli: