Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 60.000,00 €, a koja su u Proračunu Zajednice za 2023. godinu raspoređena u:

  • Programu javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2023. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 12/22):

a) Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi  – 40.000,00 €
b) Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara kojima upravljaju sportski klubovi – 20.000,00 €

Navedena sredstva raspoređuju se na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2023. godinu.

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini.

Podijeli: