VUKOVARSKI TRIATLON KLUB

Naziv

VUKOVARSKI TRIATLON KLUB

OIB: 98459350151

Obratite se

Adresa: Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar

Kontakt broj: +385 99 6731 856

Kontakt email: vukovarskitriatlonklub@gmail.com

Poveznice

Kontakt osobe

Vladan Gora – predsjednik

Marko Kunac – tajnik

O nama

Promicanje, poticanje i razvoj plivačkog, biciklističkog i trkačkog sporta na području grada Vukovara , Županije i RH , a osobito sport djece i mladeži.

Skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika u sportu, poduzima odgovarajuće mjere i akcije u vezi sa stvaranjem potrebnih uvjeta za omasovljenje aktivnosti sporta, vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dostignuća, organizira informativne djelatnosti u djelokrugu sporta, vodi i organizira sportska natjecanja i sportske priredbe, organizira sportske, edukativne projekte i programe za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem, sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka.

Podijeli: