Rezultati javnog natječaja – Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 46. stavka 1. točke 9. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica), Izvršni odbor Zajednice na 45. sjednici održanoj 22. prosinca 2023., donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u
sportu grada Vukovara u 2024. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području sporta za 2024. godinu iz raspoloživih sredstava Zajednice u ukupnom iznosu od 511.300,00 € (petsto jedanaest tisuća tristo eura), a koja su u Proračunu Zajednice za 2024. godinu raspoređena u Programu javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 08/23):
a) poticanje i promicanje sporta – 41.000,00 €
1. Grad Vukovar domaćin velikih sportskih priredbi – 21.000,00 €
2. Sportske priredbe od značenja za Grad – 20.000,00 €
b)sportske aktivnosti djece i mladeži – 20.000,00 €
1. Vukovarska škola sporta – 16.000,00 €
2. Sportske škole – 4.000,00 €
c) sustav sportskih priprema i natjecanja – 104.300,00 €
1. Organizacija završnica sportskih natjecanja – 7.300,00 €
2. Korištenje sportskih objekata – 17.000,00 €
3. Stručni rad – 66.000,00 €
4. Zdravstvena zaštita – 14.000,00 €
d) djelovanje sportskih udruga – klubova – 310.000,00 €
e) sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom – 12.000,00 €
1. Sportsko rekreacijske aktivnosti – 4.000,00 €
2. Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju – 8.000,00 €
f) sportski savezi – 24.000,00 €

Članak 2.
Sredstva navedena u članku 1. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu.

Članak 3.
Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti će se po programima na sljedeće sportske klubove i u sljedećim iznosima:

1. Grad Vukovar domaćin velikih sportskih priredbi – 16.800,00 €
1.1. Atletski klub „Maraton“, VuHalf 2024 (Vukovarski polumaraton i utrka na 5 km) – 6.000,00 €
1.2. Atletski klub „Vukovar“, Vukovarskih 198 – 2.000,00 €
1.3. Hrvatski nogometni klub „Mitnica“, Mitnica kup 24 – 1.200,00 €
1.4. Vaterpolo klub „Vukovar“, Otvoreno državno prvenstvo Hrvatske u vaterpolu – 2.900,00 €
1.5. Hrvatska udruga vukovarskih branitelja Domovinskog rata „Vukovar 91“, 20. međunarodni nogometni turnir U-14 „Memorijal vukovarskih branitelja 2024.“ – 8.900,00 €

2. Sportske priredbe od značenja za Grad – 20.000,00 €
2.1. Atletski klub „Maraton“, Proljetni kup 2024 – 500,00 €
2.2. Atletski klub „Maraton“, Vučedol Trail – 100,00 €
2.3. Atletski klub „Vukovar“, Erste plava liga – kvalifikacijsko natjecanje – 400,00 €
2.4. Atletski klub „Vukovar“, Klupska liga Atletskog kluba Vukovar – 100,00 €
2.5. Boćarski klub “Borovo”, Turnir u boćanju povodom dana državnosti RH-350,00 €
2.6. Boćarski klub “Borovo”, Turnir u boćanju bračnih parova članova kluba -150,00 €
2.7. Boćarski klub „Dunav“ Sotin, 14. memorijalni boćarski turnir u spomen na sve poginule i nestale Hrvatske branitelje i mještane u Domovinskom ratu – 550,00 €
2.8. Boćarski klub „Mitnica“, 17. Memorijalni boćarski turnir „Pukovniku Ivica Šoljiću“ – 650,00 €
2.9. Boćarski klub „Trpinjska cesta“, Memorijalni turnir „Blago Zadro“ – 800,00 €
2.10. Gimnastički klub „Vukovar“, Međunarodni turnir – 500,00 €
2.11. Hrvatski nogometni klub „Lipovača“, Memorijalni turnir „Tomislav Živković/ Jozo Stjepanović“ – 300,00 €
2.12. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, Turnir djeca i roditelji povodom Dana grada Vukovara – 100,00 €
2.13. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, Turnir Danijel Rehak – 250,00 €
2.14. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, Turnir povodom Dana kudeljaraca – 250,00€
2.15. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, 20. Memorijalni turnir poginulim članovima HNK Radnički – 350,00 €
2.16. Hrvatski veslački klub „Vukovar“, 20. regata Sv. Filipa i Jakova – 800,00 €
2.17. Hrvatski veslački klub „Vukovar“, 21. vukovarski veslački maraton – 900,00 €
2.18. Klub dizača utega „Vukovar“, XI. međunarodno „Otvoreno prvenstvo Vukovara“ – 550,00 €
2.19. Klub dizača utega „Vukovar“, IX. Međunarodni kup Grada Vukovara – 400,00 €
2.20. Klub odbojke na pijesku „Vukovar“, Vukovar Open 2024 – 300,00 €
2.21. Konjički klub „Dunavski raj“, Javni trening preponskog jahanja – 300,00 €
2.22. Košarkaški klub “Borovo”, Košarkaški turnir 3×3 FIBA – “Vukovar Basket VOL. 3” – 1.500,00 €
2.23. Kuglački klub “Vodovod grada Vukovara”, Memorijalni kuglački turnir 12 redarstvenika – 150,00 €
2.24. Nogometni klub „Vuteks Sloga“, Turnir „Slobodan Tišov – Lujo“ – 125,00 €
2.25. Plivački klub „Vukovar“, 6. Međunarodno plivačko natjecanje „Dunav kup“ – 800,00 €
2.26. Plivački klub „Vukovar“, Međunarodno plivačko natjecanje „Zlatna Vučedolska golubica“ – 200,00 €
2.27. Stolnoteniski klub „Vukovar 91“, turnir povodom proslave Dana grada Vukovara – 300,00 €
2.28. Stolnoteniski klub „Vukovar 91“, Memorijalni turnir „Sjećanje na Vukovar 1991“ – 300,00 €
2.29. Streljački klub „Grič 7“, Memorijal Grič – 250,00 €
2.30. Šahovski klub “Codeasy” Vukovar, Vukovaru na dar mladi igraju šah – 800,00 €
2.31. Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin, 10. memorijalni nogometni turnir u spomen na sve poginule i nestale hrvatske branitelje i mještane Sotina u Domovinskom ratu – 540,00 €
2.32. ŠRU “Ribič” Vukovar, Memorijalni kup Ivan Selak Seljo – 400,00 €
2.33. Teniski klub „Mitnica“, Završni turnir TK Mitnica – 150,00 €
2.34. Teniski klub „Vukovar“, Piramida 2024. – 400,00 €
2.35. Teniski klub „Vukovar“, OP Vukovar HUT Serija 2000 – 500,00 €
2.36. Teniski klub „Vukovar“, Masters Mix lige parova – 150,00 €
2.37. Teniski klub „Vukovar“, Masters Lige parova 2024. – 150,00 €
2.38. Teniski klub „Vukovar“, Turnir parova „Ilija Mandarić“ – 200,00 €
3.39. Teniski klub „Vukovar“, Prvi reket Vukovara – 200,00 €
2.40. Udruga kineziologa grada Vukovara, Vrtićijada – 400,00 €
2.41. Udruga kluba sjedeće odbojke „Vukovar“, Turnir u sjedećoj odbojci Vukovar open – 700,00 €
2.42. Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“, Obilježavanje 12. Dana zdravlja – memorijal „Ivka Nikolić“ hodanjem do zdravlja – 210,00 €
2.43.Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“, Obilježavanje Olimpijskog dana – 235,00€
2.44. Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“, Obilježavanje Svjetskog dana pješačenja – 240,00 €
2.45. Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“, Obilježavanje 13. dana Udruge „Top sport“ – 500,00 €
2.46. Vaterpolo klub „Vukovar“, Dunavski kup – međunarodni vaterpolo turnir – 1.500,00€
2.47. Vukovarski triatlon klub, Akvatlon – 250,00 €
2.48. Vukovarski triatlon klub, Olimpijski triatlon – 250,00 €

3. Vukovarska škola sporta – 20.000,00 €
3.1. Udruga kineziologa grada Vukovara, Vukovarska škola sporta – 16.000,00 €

4. Sportske škole – 4.000,00 €
4.1. Atletski klub „Vukovar“, Škola atletike – 2.500,00 €
4.2. Nogometna škola „Vuteks Sloga“, Nogometna aktivnost mladih – 1.500,00 €

5. Organizacija završnica sportskih natjecanja
5.1. Boćarski savez Vukovarsko-srijemske županije, Završnica (finale) boćarskog KUP-a Hrvatske 2024 – 1.200,00 €
5.2. Boksački klub „Borovo“, Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete i kadete – 3.000,00 €
5.3. Pikado klub „Vukovar“, Državno prvenstvo Hrvatske u pikadu – 3.100,00 €

6. Korištenje sportskih objekata pod upravljanjem Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“
6.1. Sportska dvorana „Danijel Rehak“ – velika dvorana
6.1.1. Gimnastički klub „Vukovar“ – 20
6.1.2. Hrvatski nogometni klub “Lipovača” -10
6.1.3. Hrvatski nogometni klub “Mitnica” – 40
6.1.4. Hrvatski nogometni klub „Radnički“ – 17
6.1.5. Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ – 40
6.1.6. Hrvatski rukometni klub “Borovo” – 150
6.1.7. Klub dizača utega “Vukovar” – 30
6.1.8. Košarkaški klub “Borovo” – 380
6.1.9. Malonogometni klub “Primus” – 90
6.1.10. Pikado klub „Vukovar“ – 30
6.1.11. UZOSIO „Golubica“ – 65
6.1.12. Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“ – 10
6.1.13. Ženski rukometni klub “Vukovar” – 120
6.2. Sportska dvorana „Danijel Rehak“ – mala dvorana
6.2.1. Boksački klub „Borovo“ – 40
6.2.2. Hrvatski nogometni klub “Lipovača” – 50
6.2.3. Hrvatski nogometni klub „Radnički“ – 19
6.2.4. Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ – 40
6.2.5. Hrvatski rukometni klub “Borovo” – 80
6.2.6. Košarkaški klub “Borovo” – 380
6.2.7. UZOSIO „Golubica“ – 15
6.2.8. Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“ – 10
6.2.9. Ženski odbojkaški klub “Enna” Vukovar – 160
6.2.10. Ženski rukometni klub “Vukovar – 40
6.3. Sportska dvorana „Danijel Rehak“ – kuglana
6.3.1. Kuglački klub “Vodovod grada Vukovara” – 500
6.3.2. UZOSIO „Golubica“ – 30
6.4. Plivalište Vukovar
6.4.1. Plivački klub “Vukovar” – 1700
6.4.2. UZOSIO „Golubica“ – 30
6.4.3. Vaterpolo klub “Vukovar” – 2880
6.4.4. Vukovarski triatlon klub – 80
6.5. Tenis tereni
6.5.1. Tenis klub „Mitnica“ – 630
6.5.2. Tenis klub „Vukovar“ – 2200
6.5.3. UZOSIO „Golubica“ – 10
6.6. Vanjska igrališta
6.6.1. Boćarski klub „Mitnica“ – boćalište ŠRC Lijeva bara
6.6.2. Boćarski savez VSŽ – boćalište ŠRC Lijeva bara
6.6.3. Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ – teren na Atletskom stadionu
6.6.4. Klub odbojke na pijesku „Vukovar“ – odbojkaški teren na ŠRC Lijeva bara
6.7. Sportska dvorana „Danijel Rehak“ – teretana
6.7.1. Hrvatski nogometni klub „Radnički“
6.7.2. Hrvatski rukometni klub „Borovo“
6.7.3. Konjički klub „Dunavski raj“
6.7.4. Plivački klub „Vukovar“
6.7.5. Vaterpolo klub „Vukovar“
6.7.6. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar

7. Korištenje školskih sportskih i ostalih dvorana – 17.000,00 €
7.1. OŠ Dragutina Tadijanovića – 3.851,20 €
7.1.1. Košarkaški klub „Borovo“ ,40 termina – 265,60 €
7.1.2. Udruga branitelja i građana „Victoria“, 40 termina – 265,60 €
7.1.3. Ženski odbojkaški klub „Enna“, 500 termina – 3.320,00 €
7.2. OŠ Mitnica – 2.390,40 €
7.2.1. Hrvatski nogometni klub „Mitnica“, 40 termina – 265,60 €
7.2.2. Karate klub „Vukovar 91“, 120 termina – 796,80 €
7.2.3. Košarkaški klub „Borovo“, 80 termina – 531,20 €
7.2.4. Ženski odbojkaški klub „Enna“, 120 termina – 796,80 €
7.3. OŠ Blage Zadre – 2.855,20 €
7.3.1. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, 20 termina – 132,80 €
7.3.2. Košarkaški klub „Borovo“, 230 termina – 1.195,20 €
7.3.3. Ženski odbojkaški klub „Enna“, 110 termina – 730,40 €
7.3.4. Ženski rukometni klub „Vukovar“, 120 termina – 796,80 €
7.4. OŠ Siniše Glavaševića – 1.328,00 €
7.4.1. Košarkaški klub „Borovo“, 80 termina – 531,20 €
7.4.2. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar, 120 termina – 796,80 €
7.5. OŠ Antuna Bauera – 2.921,60 €
7.5.1. Hrvatski nogometni klub „Mitnica“, 40 termina – 265,60 €
7.5.2. Stolnoteniski klub „Vukovar 91“, 190 termina – 1.261,60 €
7.5.3. Udruga branitelja i građana „Victoria“, 40 termina – 265,60 €
7.5.4. Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“, 90 termina – 597,60 €
7.5.5. Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“, 80 termina – 531,20 €
7.6. OŠ Nikole Andrića – 2.649,36 €
7.6.1. Atletski klub „Vukovar“, 199 termina – 1.321,36 €
7.6.2. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar, 200 termina – 1.328,00 €
7.7. Tehnička škola Nikole Tesle – 1.000,00 €
7.7.1. Košarkaški klub „Borovo“, 40 termina – 400,00 €
7.7.2. Nogometna škola „Bubamara“, 30 termina – 300,00 €
7.7.3. Nogometni klub „Vuteks Sloga“, 30 termina – 300,00 €

8. Stručni rad – 66.000,00 €
8.1. Boksački klub „Borovo“ , Nikola Volarević – 2.700,00 €
8.2. Boksački klub „Borovo“, Dinko Volarević – 1.800,00 €
8.3. Gimnastički klub „Vukovar“, Bosiljka Stojšić – 8.700,00 €
8.4. Gimnastički klub „Vukovar“, Martina Stojšić – 1.800,00 €
8.5. Hrvatski rukometni klub „Borovo“, Zoran Polchert – 2.700,00 €
8.6. Hrvatski rukometni klub „Borovo“, Boško Polhert – 2.700,00 €
8.7. Hrvatski rukometni klub „Borovo“, Vedran Uhlarik – 1.800,00 €
8.8. Hrvatski veslački klub „Vukovar“, Krešimir Džalto – 1.800,00 €
8.9. Hrvatski veslački klub „Vukovar“, Karlo Sedlar – 1.800,00 €
8.10. Karate klub „Vukovar 91“, Igor Štalmajer – 2.700,00 €
8.11. Karate klub „Vukovar 91“, Jurica Matanović – 1.800,00 €
8.12. Karate klub „Vukovar 91“, Anita Ključik – 1.800,00 €
8.13. Klub dizača utega „Vukovar“, Milan Kordić – 2.700,00 €
8.14. Košarkaški klub „Borovo“, Igor Modalek – 8.700,00 €
8.15. Košarkaški klub „Borovo“, Damir Ravkić – 2.700,00 €
8.16. Nogometni klub “Vuteks Sloga”, Veljko Šekuljica – 1.800,00 €
8.17. Nogometni klub “Vuteks Sloga”, Siniša Sušić – 1.800,00 €
8.18. Plivački klub „Vukovar“, Ivan Koščević – 1.800,00 €
8.19. Plivački klub „Vukovar“, Jelena Stojadinović – 2.700,00 €
8.20. Taijiquan wushu klub „Vukovar“, Andrej Jelečki – 1.800,00 €
8.21. Vaterpolo klub „Vukovar“, Željko Troha – 1.800,00 €
8.22. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar, Saša Banovak – 2.700,00 €
8.23. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar, Ivana Tadić – 2.700,00 €
8.24. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar, Ognjen Vujović – 2.700,00 €

9. Zdravstvena zaštita – 14.000,00 €
9.1. Atletski klub “Maraton” Vukovar, 20 pregleda
9.2. Atletski klub “Vukovar”, 16 pregleda
9.3. Boćarski klub „Mitnica“ – 11 pregleda
9.4. Boksački klub “Borovo”, 26 pregleda
9.5. Gimnastički klub “Vukovar”, 49 pregleda
9.6. Hrvatski nogometni klub “Mitnica”, 70 pregleda
9.7. Hrvatski nogometni klub “Radnički”, 20 pregleda
9.8. Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ – 110 pregleda
9.9. Hrvatski rukometni klub “Borovo”, 46 pregleda
9.10. Hrvatski veslački klub “Vukovar”, 34 pregleda
9.11. Karate klub “Vukovar 91”, 32 pregleda
9.12. Klub dizača utega “Vukovar”, 22 pregleda
9.13. Klub odbojke na pijesku – 12 pregleda
9.14. Konjički klub “Dunavski raj”, 2 pregleda
9.15. Košarkaški klub “Borovo”, 81 pregleda
9.16. Kuglački klub “Vodovod grada Vukovara”, 15 pregleda
9.17. Nogometni klub “Vuteks – Sloga”, 50 pregleda
9.18. Pikado klub “Vukovar”, 7 pregleda
9.19. Plivački klub “Vukovar”, 67 pregleda
9.20. Powerlifting klub “Adamas”, 15 pregleda
9.21. Stolnoteniski klub “Vukovar 91”, 8 pregleda
9.22. Streljački klub “Grič – 7”, 12 pregleda
9.23. Športski nogometni klub “Dunav” Sotin, 24 pregleda
9.24. Taijiquan wushu klub “Vukovar”, 8 pregleda
9.25. Teniski klub “Mitnica”, 1 pregleda
9.26. Teniski klub “Vukovar”, 14 pregleda
9.27. Udruga kluba sjedeće odbojke “Vukovar”, 10 pregleda
9.28. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica”, 30 pregleda
9.29. Vaterpolo klub “Vukovar”, 48 pregleda
9.30. Vukovarski triatlon klub, 10 pregleda
9.31. Ženski odbojkaški klub “Enna” Vukovar, 42 pregleda
9.32. Ženski rukometni klub “Vukovar”, 21 pregleda

10. Djelovanje sportskih udruga – klubova – 310.000,00 €
10.1. Prva prioritetna skupina – 188.100,00 €
10.1.1. Boksački klub „Borovo“ – 8.000,00 €
10.1.2. Gimnastički klub „Vukovar“ – 10.300,00 €
10.1.3. Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ – 98.000,00 €
10.1.4. Hrvatski rukometni klub „Borovo“ – 18.200,00 €
10.1.5. Klub dizača utega „Vukovar“ – 8.000,00 €
10.1.6. Taijiquan klub “Vukovar” – 2.500,00 €
10.1.7. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar – 43.100,00 €
10.2. Druga prioritetna skupina – 77.300,00 €
10.2.1. Hrvatski veslački klub „Vukovar“ – 9.000,00 €
10.2.2. Karate klub „Vukovar 91“ – 8.000,00 €
10.2.3. Košarkaški klub “Borovo” – 15.500,00 €
10.2.4. Nogometni klub „Vuteks Sloga“ – 26.700,00 €
10.2.5. Plivački klub „Vukovar“ – 6.500,00 €
10.2.6. Šahovski klub „Codeasy“ Vukovar – 2.600,00 €
10.2.7. Vaterpolo klub „Vukovar“ – 9.000,00 €
10.3. Treća prioritetna skupina – 25.700,00 €
10.3.1. Atletski klub „Maraton“ – 3.000,00 €
10.3.2. Boćarski klub „Mitnica“ – 3.100,00 €
10.3.3. Hrvatski nogometni klub “Mitnica” – 6.500,00 €
10.3.4. Hrvatski nogometni klub „Radnički“ Vukovar – 1.800,00 €
10.3.5. Klub odbojke na pijesku „Vukovar“ – 2.800,00 €
10.3.6. Streljački klub „Grič 7“ – 3.000,00 €
10.3.7. Ženski rukometni klub “Vukovar” – 5.500,00 €
10.4. Četvrta prioritetna skupina – 12.200,00 €
10.4.1. Boćarski klub „Dunav“ Sotin – 1.700,00 €
10.4.2. Hrvatski nogometni klub „Lipovača“ – 800,00 €
10.4.3. Konjički klub „Dunavski raj“ – 2.000,00 €
10.4.4. Powerlifting klub „Adamas“ – 1.100,00 €
10.4.5. Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ – 1.500,00 €
10.4.6. Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin – 1.500,00 €
10.4.7. Teniski klub „Vukovar“ – 2.000,00 €
10.4.8. Vukovarski triatlon klub – 1.600,00 €
10.5. Peta prioritetna skupina – 6.700,00 €
10.5.1. Boćarski klub „Borovo“ – 1.000,00 €
10.5.2. Boćarski klub „Trpinjska cesta“ – 1.000,00 €
10.5.3. Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“ – 1.500,00 €
10.5.4. Malonogometni klub „Primus“ – 100,00 €
10.5.5. Pikado klub „Vukovar“ – 1.000,00 €
10.5.6. Šahovski klub „Vukovar 91“ – 1.500,00 €
10.5.7. Teniski klub „Mitnica“ – 600,00 €

11. Sportsko rekreacijske aktivnosti – 4.000,00 €

11.1. Udruga branitelja i građana “Victoria”, Rekreativne aktivnosti udruge kroz godinu – 100,00 €
11.2 Udruga za sport i rekreaciju “Top sport”, Rekreacija za članice i članove udruge – 2.000,00 €

12. Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju – 8.000,00 €

12.1. Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“ – 4.000,00 €
12.2. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „GOLUBICA“ – 3.941,00 €

13. Sportski savezi – 24.000,00 €

13.1. Nogometno središte Vukovar – 24.000,00 €

Članak 4.
Na temelju ove Odluke predsjednik Zajednice će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o sufinanciranju programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2024. godinu i Ugovore o sufinanciranju sportske priredbe od značenja za grad Vukovar u 2024. godini

Članak 5.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se glavni tajnik Zajednice.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Zajednice.

URBROJ: 422/23
U Vukovaru, 22. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Podijeli: