Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu.

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 44. stavka 1. točke 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa razvoja

ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu

I.

Prihvaća se predloženi program i troškovnik Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje prijava na za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu donesen na sjednici održanoj 14. lipnja 2023. (URBROJ: 118/23) u iznosu od 3.000,00 eura (slovima: tritisućeeura).

II.

Temeljem ove Odluke sklopit će se ugovori između Zajednice športskih udrugu Grada Vukovara i sljedećih udruga:

  • Klub dizača utega „Vukovar“, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar, OIB: 23856172322, za projekt „Promidžbeni projekt „I ja ću biti dizačica utega“, na iznos 850,00 €,
  • Konjički klub „Dunavski raj“, Hrvatske nezavisnosti 27, Vukovar, OIB: 90213786922, za projekt „Ravnopravno na leđima konja“, na iznos 650,00 €,
  • Šahovski klub „Codeasy“ Vukovar, Zmajeva 1, Vukovar, OIB: 96111557288, za projekt „Dame u šahu – inkluzija djevojčica u šah“, na iznos 830,00 €,
  • Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“, Vatikanska 38, Vukovar, OIB: 72740308601, za projekt „Sport za sve“, na iznos 670,00 €.

III.

Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se glavni tajnik Zajednice športskih udruga grada Vukovara.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni odbor

URBROJ: 120/23

U Vukovaru, 16. lipnja 2023.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privitak: Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu

Podijeli: