Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu.

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 44. stavka 1. točke 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice na 34. sjednici donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa promicanja sporta

u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu

I.

Prihvaća se predloženi program i troškovnik Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje prijava  na javni poziv za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu donesen na sjednici održanoj 14. lipnja 2023. (URBROJ: 117/23) u iznosu od 15.000,00 eura (slovima: petnaesttisućaeura).

II.

Temeljem ove Odluke sklopit će se ugovori između Zajednice športskih udrugu Grada Vukovara i sljedećih udruga:

– Boksački klub „Borovo“, Domovinskog rata 38/55, Vukovar, OIB: 23983017073, za projekt „Zadržavanje postojećeg ili povećanje broja sportaša te poticanje i razvoj amaterskog sporta“, na iznos 3.000,00 €,

– Klub dizača utega „Vukovar“, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar, OIB: 23856172322, za projekt „Stvaranje  optimalnih uvjeta našim natjecateljima u cilju postizanja još boljih rezultata“, na iznos 2.500,00 €,

– Klub odbojke na pijesku „Vukovar“, Petri skela 47, Vukovar, OIB: 19014756865, za projekt „Beach volleyball First touch“, na iznos 1.300,00 €,

– Konjički klub „Dunavski raj“, Hrvatske nezavisnosti 27, Vukovar, OIB: 90213786922, za projekt „Ljetna škola jahanja“, na iznos 3.000,00 €,

– Vaterpolo klub „Vukovar“, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar, OIB: 31835694822, za projekt „Vaterpolom do zdravlja djece i mladih“, na iznos 2.200,00 €,

– Vukovarski triatlon klub, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar, OIB: 98459350151, za projekt „Kroz Vukovar biciklom“, na iznos 3.000,00 €.

III.

Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se glavni tajnik Zajednice športskih udruga grada Vukovara.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privitak: Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu

Podijeli: