Provjera formalnih uvjeta – Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2023. godinu, imenovano Odlukom Izvršnog odbora Zajednice (URBROJ: 221/22 od 06. listopada 2022.), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 7.

Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva – 6.

Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Poziva – 1.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu kvalitete programa/ projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Poziva Izvršnom odboru, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dado Marković, prof.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva

Podijeli: