PROVJERA PROPISANIH UVJETA – Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022. godinu

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022. godinu, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje (URBROJ: 228/21 od 03. prosinca 2021. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 47.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 46
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu programa. Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Poziva Izvršnom odboru Zajednice, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dado Marković, prof.

Podijeli: