ODLUKA o pokretanju jednostavne nabave usluga

Na temelju članka 43. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, a sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Vukovara donosi

ODLUKU o pokretanju jednostavne nabave usluga

Članak 1.

Pokreće se postupak jednostavne nabave usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša; evidencijski broj nabave: JeN-1/21, procijenjena vrijednost nabave 120.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Sredstva su planirana u Financijskom planu za 2021. godinu, pozicija 4252 – Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja.

Članak 3.

Za osobu zaduženu za provedbu ovog postupka jednostavne nabave imenuje se Tonko Sabljić, glavni tajnik u Zajednici športskih udruga grada Vukovara,

Članak 4.

Postupak će se provesti javno objavom na internetskim stranicama Zajednice športskih udruga grada Vukovara.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 135-12/20
U Vukovaru, 09. prosinca 2020.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Podijeli: