DETALJNI PLAN RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA UNUTAR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 76. stavka 1. i stavka 4.  Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) i članka 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice na sjednici održanoj 20. siječnja 2020., donijelo je

DETALJNI PLAN RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA UNUTAR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovim Izmijenjenim Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2020. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 09/19) utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga/prijava iz Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020. godinu u iznosu 4.460.000,00 kn, a koja su osigurana u Proračunu Grada Vukovara.

Podijeli: