Odluka o prihvaćanju prigovora

Na temelju članka 76. stavka 1. i stavka 4.  Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice na sjednici održanoj 14. siječnja 2019., donijelo je

 

O D L U K U

o prihvaćanju prigovora

 

Članak 1.

Prihvaćaju se prigovori dolje navedenih udruga:

 1. Sinanju shin do „Vukovarski sokol“
 2. Taijiquan klub „Vukovar“
 3. Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“
 4. Boćarski klub „Mitnica“
 5. Muški odbojkaški klub „Vukovar“
 6. Ženski rukometni klub „Vukovar“
 7. Boćarski klub „Borovo“
 8. Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“
 9. Hrvatski veslački klub „Vukovar“
 10. Powerlifting klub „Adamas“
 11. Malonogometni klub „Bata“ Borovo
 12. Plivački klub „Vukovar“
 13. Šahovski klub „Tolerancija Plus“ Vukovar
 14. Tenis klub „Borovo naselje“

 

Članak 2.

            Prijave udruga iz članka 1. ove Odluke upučuj se Povjerenstvu za provjeru propisanih uvjeta  i za ocjenjivanje na daljnje postupanje.

Članak 3.

            Sve udruge kojima prigovori nisu prihvaćeni biti će o istome obaviješteni u roku 5 dana od dana donošenja ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Zajednice sportskih udruga grada Vukovara.

URBROJ: 02-01/19
Vukovar, 14. siječnja 2019.

 

PREDSJEDNIK ZŠUG VUKOVARA
Ivan Polhert

 

Podijeli: